Új generációs baby boom projekt – hogyan hat ez a nőkre?

Minden államszervezet alapvető kérdése, hogyan választja el egymástól közéletet és magánéletet, tehát az egyének mindennapi életének mely aspektusai számítanak a köz számára fontosnak. Az európai jóléti társadalmakban az állam kiterjedt szerepvállalása nagy divatnak örvend, – gondoljunk csak bele, milyen alapvető számunkra a közegészségügy, vagy az állami nyugdíj – így nem szokatlan egy látszólag személyes kérdés piedesztálra emelése.

A határvonal meghúzása, – bár ez sokszor erkölcsi köntösbe burkolva kerül tálalásra az utca embere számára – olyan tényezők esetében a legnehezebb, melyeknek önmagukon túlmutató demográfiai, gazdasági és pénzügyi hatásai vannak. Tipikusan ilyen a népesedés kérdése, amelynek szabályozása részben a patriarchális felfogás elterjedtsége, részben a könnyebb ellenőrizhetőség miatt a nők testének és önrendelkezési jogának csorbulása árán a legkönnyebben befolyásolható. Ide tartozik az abortuszszabályozás, az elérhető fogamzásgátlás megregulázása és ide tartozik közvetett módon a gyermekvállalás ideológiai, valamint anyagi „ösztönzése”.

motherhood-may10

Napjainkban rengeteg fiatal hagyja el az országot, Magyarország kormánya nem támogatja a bevándorlást, – ami amúgy irreleváns, mivel jelenleg nem vagyunk érintettek jelentős bevándorlási hullám által – a fejlett világban pedig alacsony a születések száma. Tehát a népességfogyás tény, nem vízió. Hazánk azonban nem elszeparált sziget az univerzum végtelenjében. A bolygónk rohamosan válik egyre élhetetlenebbé, a klímaváltozás egyre extrémebb körülményekkel fenyeget az évek előrehaladtával. Globális probléma a túlnépesedés is. Elmondhatjuk, hogy egy olyan ország, amely új atomerőmű építésével van elfoglalva, nem kezeli prioritásként a gyermekjövő kérdését, a népességnövekedés tehát olyan belső technikai szempontok miatt fontos az államnak, mint amilyen például nyugdíjasok eltartása. Valamint kitűnő eszköze annak, hogy elvonjuk a figyelmet más, égetőbb problémákról.

Családpolitika és nőjogok

A családpolitika megkérdőjelezhető eleme  – túlmutatva a tényen, hogy a kormány szélsőségesen állást foglal az általa helyesnek tartott családi élet ideológiája mellett – az, hogy ezzel nyomást gyakorol egy jól körülhatárolható embercsoportra, akiket nem kevesebbért, mint a nemzethalál rémképéért tesz felelőssé, ha szó szerint nem kezdenek el gyermekeket szülni. Mindezt úgy, hogy a nők nem megfelelő egészségügyi ellátását, hátrányos munkaerőpiaci helyzetét, környezetüktől való függését, a hagyományos, hierarchikus családfelépítésben elfoglalt helyüket, vagy a velük szembeni visszaéléseket nem javítani, hanem elmélyíteni kívánja. Egy olyan réteget kiált tehát ki bűnbakként és veszi el döntési autonómiáját, ami alapvetően is az állami intézkedések, vagy éppen azok hiánya miatt él kiszolgáltatott helyzetben.

Nagyszülői gyes, bölcsődei férőhelyek, de mi van az apukákkal? 

A nők társadalomban elfoglalt helyét vizsgáló kutatások, a gender studies tárgykörébe tartozó elemzések és diskurzusok már rég lerántották a leplet a nők gyermekvállalási kedvére ténylegesen pozitívan ható folyamatokról. Ezeknek valóban része a stabil anyagi háttér kialakítása, kérdés, hogy az egyenlő bérek helyett mennyire teszi meg a kedvezményes hitel. A munka és magánélet összehangolásához pedig kedvezően járulnak hozzá a bölcsődei férőhelyek, vagy a nagyszülők segítsége – ez igaz. Azonban a nőket gyakran egyedüliként terhelő háztartási és gyermeknevelési kötelezettségekre nem kínálnak megoldást. A férfiak GYES igénybevételére való ösztönzése, vagy a kisgyermekes anyukák munkáltatói diszkriminációjának szigorúbb büntetése nélkül, anélkül, hogy a gyermeknevelési feladatok egyenlő megosztását sürgetnénk és a társadalmi elvárások szintjére emelnénk, a nők terhei nem csökkenek majd.

hoelscher-maternity-054

Minderre válaszul azt felelhetnénk, hogy bár ezek a kormány irányelvei, senki sem fog fegyvert egyetlen házaspár, vagy édesanya fejéhez sem. Senki sem szeretné pénzben mérni az emberi élet értékét, sem megvásárolni a magyar anyák gyermekeit. Ezek a kedvezmények azonban kapaszkodót jelenthetnek azoknak, akiknek már van, vagy amúgy is akartak gyermeket.

Egy anyagilag és szerkezetileg stabil társadalomban a gyermekvállalás ilyen jellegű támogatása pozitív hatású lehetne, mivel valóban lehetséges segítő erőként érvényesülne. Egy általánosságban megélhetési problémákkal küzdő és társadalmi értékek szintjén erősen visszamaradott országban viszont a megélhetési gyermekvállalást, a családon belüli, valamint az államtól való anyagi függést erősíti, amely korántsem biztos táptalaja a kiegyensúlyozott életnek. Valamint az oktatás fejlesztésének tudatos elhanyagolásával, a meleg párok tudatos kihagyásával, a konzervatív katolikus értékrend erőltetésével és a nagyszülők gyermeknevelésben való részvételének ösztönzésével – az apák részvételével szemben – csak az elmaradottságot és az egyenlőtlenségek normalizálását konzerválja több generációra előremutatóan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s